Gazdag József
Gazdag József a pozsonyi Új Szó napilap legendás Focitipp mellékletének megalapítója és egy évtizeden át főszerkesztője, összeállítója volt.
Alexander Reško
Három nyelven – szlovákul, magyarul, angolul – jelent meg a legdélibb szlovákiai város vízisport-történetéből merítő könyv, amely a kajak-kenu Komáromi Nagydíj fél évszázada alkalmából látott…
Karaffa Attila
A szerző gyermekkorától egészen napjainkig eleveníti fel a sárga-kékkel fémjelezhető emlékeit, beleértve a legnagyobb sikereket és azon szomorú pillanatokat is, amikor nem a fociról, hanem…
Bara Mihály
A Tardoskeddi Sport Club megalakulásának 70. évfordulójára kiadott füzet a 40. évfordulóra készült kiadványra alapult, kibővítve azt a következő 30 év legfontosabb eseményeivel. Ez a…
Balázs F. Attila főszerkesztő
Összeállítói nemzetiségi katasztert tűztek ki maguk elé, a közösségünkért munkálkodó emberek, intézmények, szervezetek teljes körű számbavételét. „Hogy ez a kísérlet meglehetősen szerényre sikeredett, nem a…
Brányik Sándor, Sidó Ferenc
A szerzők előszavában ez olvasható: „Mielőtt még a nagy időutazásba kezdenénk, szeretnénk az olvasóval ismertetni, hogy őszintén örültünk a megszólításnak, amelyet a megbízóktól kaptunk, hogy…
Moravek Gyula
A 30 oldalas füzetecske (fénymásolatát Moravek Gyula fiától, Istvántól kaptuk) az 1930-as év eredményeit és a klub első ötven esztendejének történelmi visszapillantását tartalmazza. Külön esik…
Ismeretlen a szerző
A gútai cselgáncsklub jubileumi kiadványa a 25 és 30 éves évfordulóra megjelent füzetecske kibővített változata.
Böröczky József
Tartalomra utaló, sajátos bevezetője van a Komáromi Football Clubról írt könyvnek, melynek címlapján 1905-ben készült felvétel látható a KFC csapatáról.
Tomi Vince
A nyári olimpiai játékok felejthetetlen pillanatai alcímhez a szerző a könyv borítóján azt írja: a szerény könyvecske arra törekszik, „hogy közelebb hozza a csehszlovákiai magyar…
Czigler Sándor
Ez a könyv kilencven év és több generáció életét, tevékenységét foglalja magába. Valamilyen indítéknak azonban kellett jönnie, hogy egy ilyen visszatekintés létrejöjjön.
Czigler Sándor
Százhúsz oldalon rengeteg tényanyag, korabeli fénykép és feljegyzés található a mátyusföldi város labdarúgásának száz esztendejéről.
J. Mészáros Károly
A szerző 15 oldalon boncolgatja a csehszlovákiai magyarok sportéletét a II. világháború utáni időszakban, majd 13 sportoló, sportember életén keresztül mutatja be az akkori évek…
Varró Krisztián
A vaskos könyv hátlapján olvasható: „A futballtörténelem legnagyobb alakjainak egyike, Kubala László fénykorában az FC Barcelona csillaga volt. Megkerülhetetlen szerepe volt abban, hogy a Barcából…
ismeretlen
Ez az első kiadvány, amely megörökíti a 100 éves légi futball múltját, emlékfüzet, amelynek értéke egyre nagyobb, és alig akad belőle a csallóközi faluban. Az…
Rudolf Székely
Egyedülálló kiadvány egy járás (a lévai) asztaliteniszsportjáról. Terjedelme, tényanyaga, képkínálata (84l felvétel) lenyűgöző, szinte lexikoni méreteteket ölt. Szerzője, a Léván élő deméndi gyökerű Székely Rudolf…
Hacsi Attila
A rimaszombati foci múltjába tesz szokatlan megközelítésű kirándulást a szerző. Futball-könyvében a gömöri város legendáiról írt, olyan játékosokat elevenítve fel, akik országos viszonylatban is ismertek…
Batta György
Bizonyára kevés ember van Dél-Szlovákiában, aki ne hallotta volna Bugár Imre, Schwendtner József, Szabó Attila, Rácz Katalin, Szikora György vagy Gögh Kálmán nevét, ne hallott…
Dulai Ferenc
100 ročný futbal, 100 éves foci címmel jelentette meg a Zselízi Városi Sportklub a jubileumi fényképalbumot. Ez azonban több annál. Egy évszázad korabeli fotókkal teli…
Lelkes Vince
A bevezetőben ez olvasható: „Nagyabony község felnőtt futballistái történelmi sikert értek el. A Dunaszerdahelyi Területi Labdarúgó-szövetség által irányított 2014/15-ös bajnokságban, az AG Sport Ligában (legfelsőbb…
J. Mészáros Károly
Az ötoldalas munka felvázolja a versenysport helyzetét Dél-Szlovákiában a szóban forgó időszak alatt, képet ad az egyes sportágak szerepéről, sajátosságairól, eredményeiről.
Kozák Péter
A sorozat III. kötetében lapozva ismert sportolóink közül három nevére bukkanunk: Sarlós József (tornász, testnevelő tanár), Sidó Ferenc (asztalitenisz, edző) és Tábori László (atléta, Kassa…
Elemír Ponesz
A szlovák nyelvű, 400 oldalas kiadvány tele van ténnyel, eredménnyel, képpel. Pótolhatatlan krónika az utókornak. Bár magyar szereplői is vannak a sportágnak, kár, hogy csak egy…
Batta György
Komárom egy évszázados sportját foglalja össze a közel 200 oldalas magyar és szlovák nyelvű kiadvány, értékes képanyaggal kiegészítve.
Szőke József, Vicián János
Az előszóban ez olvasható: „Köszöntjük az Olvasót, életrajzgyűjteményünk első kötetével. Célunk, hogy A századvég magyarsága köteteiben bemutassuk nemzetünk közelmúltját és jelenét, azok életrajzának és munkásságának…
Ismeretlen a szerző
Vékony füzetecske, tele névvel, eredménnyel, képpel – éves lebontásban. Bárcsak minden klub ilyen precízen jegyezné versenyzőinek helytállását…
Németh Pál
1978. június 25-én Nyárasd női kézilabdacsapata első ízben lett csehszlovák kupagyőztes, s kicsi faluként rákerült Európa sporttérképére. Ennek az eseménynek a negyvenedik évfordulója alkalmából Németh…
Hacsi Attila
Mai szemmel nézve országos viszonylatban szinte senkinek nem mond semmit a rimaszombati tenisz. De ha meglátja Csarnakovics Erik nevét, máris felkapja a sportágban jártas ember…
Horváth István
A 100 oldalas kiadvány a Dunaszerdahelyi járás 1969 és 1989 közötti sportéletét foglalja össze szlovák és magyar nyelven, gazdag tény- és képanyaggal kiegészítve.
Lukovics István
A II. világháború után kezdtek futballozni az alig 1500 lelket számláló mátyusföldi faluban. A Galántai járásban fekvő Feketenyéken 2006-ban ünnepelték a helyi labdarúgás létezésének hatvanadik…
Ismeretlen a szerző
Vékony füzetecske, tele névvel, eredménnyel, képpel – éves lebontásban. Bárcsak minden klub ilyen precízen jegyezné versenyzőinek helytállását…
Ismeretlen a szerző
A könyv előszavában olvasható: „Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk hű képet adni a 80 év munkájáról, ezért a tényszerű adatokat képekkel és emléktöredékekkel egészítettük ki.
Tardoskedd község
A röplapszerű, magyar és szlovák nyelvű, A4-es formátumú ismertető egyik oldalán röviden összefoglalja a Tardoskeddi Sport Club 90 éves történetének főbb állomásait, a klubelnökök, valamint…
Peter Drobný
Ami nem fért a Šerm (1969–2019) szlovák nyelvű kiadványba, azt gazdag képanyaggal jelentette meg a szerző. Apró csemegék, felvételek sokasága a szövetség ötvenéves jubileumáról, kijavított…
Bőd Titanilla
„Hogyan jut el egy kapus egy kis faluból az Európa-ligába? Milyen érzés több ezer ember tekintetének kereszttüzében várni az ellenfél támadásait? Milyen érzés hallgatni a…
Batta György, Ágh István, Tomi Vince
„Társszerzőként vettem részt a könyv előkészítésében, megírásában. Egy bő hétvégére összevontak bennünket egy vendégházba, és egymás után szállították oda a riportalanyokat, mi pedig kérdeztük őket.…
Richard Szanyi
A szerző szórakoztató és vonzó formában meséli el tornatermi történeteit az erősportról, a hőn áhított világbajnoki aranyért folytatott csatározásairól, egyfajta útmutatást ad, hogyan váljunk világbajnokká,…
Németh György
Reprezentatív kivitelezésű könyv, méltó emlék, tisztelgés a felső-csallóközi futball százéves múltja előtt. A szerző – korábbi forrásokból is merítve – évekig gyűjtötte a kiadvány anyagát.…
Németh Pál
A 120 oldalas könyvet maga Németh Pál, a nyárasdi női kézilabda megalapítója, sikeredzője írta, s felöleli a felemelkedéstől és zuhanásig eltelt időszakot. Mint a borítón…
Győry Attila főszerkesztő
Eredeti próbálkozás tájainkon rólunk, szlovákiai magyarokról. Száz közülünk való, akik a legsikeresebbek közé tartoznak. Van köztük tíz sportember is, s ha már ez a megtiszteltetés…
J. Mészáros Károly
Születésnapi ajándéknak készült, de sokkal több annál. A somorjai-bakai Székely István, a kosárlabda és a kajak-kenu meghonosítója a csallóközi városban 2023. március 23-án ünnepelte 90.…
Ozogány Ernő
Ozogány Ernő a Somorjához tartozó település, Tejfalu focimúltját dolgozta fel a jubileumi kiadványban. Előbb a sportág rövid története található a könyvben, aztán a tejfalui változata,…
Peter Drobný
Szlovák nyelvű könyv a vívás sok szlovákiai magyar szereplőjével. „Ez a kiadvány nemcsak arra szolgál, hogy a Szlovák Vívószövetség előtt tisztelegjen alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából,…
Duducz Tibor, Szilvássy József
Érdekes kalandozás a somorjai futball múltjában, felidézve a Somorjai Testgyakorlók Körének (STK) száz évét. Nyolc portré gazdagítja az emlékeket, s megtalálható a kiadványban az STK…
Hodossy Péter
A csallóközkürti fiatalember futócipős kalandjai a világgal. Csokorba gyűjtött élmények a különböző maratoni versenyeken – Kassától Torontóig.
Pallag, György, Mészáros Andrea, Gyöpös István
Ilyen reprezentatív kiadvány még egy aligha akad a dél-szlovákiai könyvkínálatban, a szervezett sakkélet évtizedeinek feldolgozását tekintve pedig egyedülálló kordokumentum.
Ágh István–Brányik Sándor–Lelkes Vince
Szép kivitelezésű 200 oldalas futballtörténelem, a Dióspatonyi Sport Club jubileumi albuma, amely az 1933–2013 közötti időszakot öleli fel, legfőképpen azonban az első ötven évvel foglalkozik.
Matej Széher
Háromnyelvű (szlovák, magyar, angol) műsorfüzet az 1987/1988-as bajnoki évadra. Bemutatja külön az egyesület valamennyi szakosztályát (akkor még egy kalap alatt voltak): a labdarúgáson kívül a…
Matej Széher
2019-ben volt százéves a szenci futball. A jubileum alkalmából a város neves újságírója, a Štart és a Futbal magazin egykori szerkesztője, Széher Mátyás dolgozta fel…
Ismeretlen a szerző
A 60 oldalas magyar és szlovák nyelvű könyvecske a csallóközi település sikeréveit tárja az olvasó elé, rengeteg képpel és ténnyel kiegészítve.
Turczel Lajos
Egyedi mű a két világháború közti sportéletünkről. Olvassa el a könyv hátsó borítóján megjelent szerzői sorokat, sokat elárulnak a munkáról, akkori sporttevékenységünkről.
Batta György
A szerző sokéves barátságban volt Szikora György egykori kiváló labdarúgóval, majd edzővel, aki sajnos fiatalon távozott közülünk. A közel 100 oldalas könyvecske a tardoskeddi születésű…
Kristián Václav, Daniel Molnár
Hosszú hónapokig lehet(ne) böngészni, olvasni ezt az egyedi, szlovák nyelven megjelent kiadványt. Felöleli mindazt, amit a Galántai járás labdarúgása kínál, amit a szerzőpárosnak sikerült megörökíteni…
Pápay Ferenc összeállítása
Egyedi kivitelezésű képes kiadványt vesz a kezébe, aki belelapoz a Tallósi Sportszervezet 1934–2024 című, csapatfelvételekkel teli futballalbumba. Nyugodtan nevezhetjük annak, mert a különböző időszakok helyi…
Hacsi Attila
Hézagpótló kiadvány a szerző újabb sportkönyve, amely a losonci és füleki labdarúgás múltjába kalauzol. Bemutatja legendáit, főszereplőit, gazdag tényanyaggal kiegészítve. Losonc-Apátfalva futballkrónikája a nógrádi város…
Batta György
A szerző a müncheni nyári olimpia (1972) után írta a 90 oldalas könyvecskét, függelékként a játékok győzteseinek a névsora is megtalálható benne, s Szikora György…
Plavy Dezső
Szülőfalujáról írt a testnevelési egyesület 75 éves fennállása alkalmából a légi Plavy Dezső. Előszavában olvasható: „Vettem a fáradtságot, de főleg bátorságot arra, hogy epizódokon keresztül…
Ágh István
A csallóközi település labdarúgásának 90 éves születésnapjára megjelent 130 oldalas könyvben időutazást tehetünk a legnépszerűbb labdajáték bősi térhódításának évtizedeibe, közel egy évszázados múltjába.
Tomáš Černák
Gőgh Kálmán 1976-ban Európa-bajnok, 1980-ban Eb-bronzérmes labdarúgóról egykori klubja, a Slovan Bratislava, ahol játékosként a legtöbb évet – kereken tízet – töltött, a Belasé legendy…
Jozef Drenko, Ján Šnúrik
„A losonci karácsonyi futóverseny történetét PhDr. Jozef Drenko és Ján Šnúrik dolgozták fel, szervezése és lebonyolítása ötven éves történetére összpontosítva benne a figyelmüket. Áttekinthető formában…
Boďa Marián
Képek, adatok, táblázatok, emlékek az egyházkarcsai évtizedekről – nyolcvan oldalon. A falusi futballmúlt példamutató feldolgozása.
Moravek István
Idézet Révay Jánosnak, a Szlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség elnökének előszavából: „Könyvünk megírására Moravek István vállalkozott, aki ilyen mű kiadásának gondolatával már régebben foglalkozott. Moravek István…
Go to Top