Sportkönyveink

/Sportkönyveink
Sportkönyveink 2017-04-19T16:45:44+00:00

Kísérletet teszünk megjelent, hozzáférhető sportkönyveink jegyzékbe foglalására. Listánk gazdagodhat, ha mások is csatlakoznak. Gyűjteményünk jelenleg 35 kiadvány ismertetését tartalmazza.

Ágh István
A csallóközi település labdarúgásának 90 éves születésnapjára megjelent 130 oldalas könyvben időutazást tehetünk a legnépszerűbb labdajáték bősi térhódításának évtizedeibe, közel egy évszázados múltjába.
Gazdag József
Gazdag József a pozsonyi Új Szó napilap legendás Focitipp mellékletének megalapítója és egy évtizeden át főszerkesztője, összeállítója volt.
Németh Pál
A 120 oldalas könyvet maga Németh Pál, a nyárasdi női kézilabda megalapítója, sikeredzője írta, s felöleli a felemelkedéstől és zuhanásig eltelt időszakot. Mint a borítón olvasható: „a krónikási alázat munkája”. Páratlan sporttörténeti dokumentum.
Moravek Gyula
A 30 oldalas füzetecske (fénymásolatát Moravek Gyula fiától, Istvántól kaptuk) az 1930-as év eredményeit és a klub első ötven esztendejének történelmi visszapillantását tartalmazza. Külön esik szó benne az egyes szakosztályokról is.
Ismeretlen a szerző
Vékony füzetecske, tele névvel, eredménnyel, képpel – éves lebontásban. Bárcsak minden klub ilyen precízen jegyezné versenyzőinek helytállását…
Turczel Lajos
Egyedi mű a két világháború közti sportéletünkről. Olvassa el a könyv hátsó borítóján megjelent szerzői sorokat, sokat elárulnak a munkáról, akkori sporttevékenységünkről.
J. Mészáros Károly
Az ötoldalas munka felvázolja a versenysport helyzetét Dél-Szlovákiában a szóban forgó időszak alatt, képet ad az egyes sportágak szerepéről, sajátosságairól, eredményeiről.
Batta György
A szerző sokéves barátságban volt Szikora György egykori kiváló labdarúgóval, majd edzővel, aki sajnos fiatalon távozott közülünk. A közel 100 oldalas könyvecske a tardoskeddi születésű…
Tomi Vince
A nyári olimpiai játékok felejthetetlen pillanatai alcímhez a szerző a könyv borítóján azt írja: a szerény könyvecske arra törekszik, „hogy közelebb hozza a csehszlovákiai magyar…
Batta György
Komárom egy évszázados sportját foglalja össze a közel 200 oldalas magyar és szlovák nyelvű kiadvány, értékes képanyaggal kiegészítve.
Boďa Marián
Képek, adatok, táblázatok, emlékek – nyolcvan oldalon. A falusi futballmúlt példamutató feldolgozása.
Ismeretlen a szerző
A 60 oldalas magyar és szlovák nyelvű könyvecske a csallóközi település sikeréveit tárja az olvasó elé, rengeteg képpel és ténnyel kiegészítve.
Ismeretlen a szerző
A gútai cselgáncsklub jubileumi kiadványa a 25 és 30 éves évfordulóra megjelent füzetecske kibővített változata.
Elemír Ponesz
A szlovák nyelvű, 400 oldalas kiadvány tele van ténnyel, eredménnyel, képpel. Pótolhatatlan krónika az utókornak. Bár magyar szereplői is vannak a sportágnak, kár, hogy csak egy nyelven íródott
Böröczky József
Tartalomra utaló, sajátos bevezetője van a Komáromi Football Clubról írt könyvnek, melynek címlapján 1905-ben készült felvétel látható a KFC csapatáról.
Hodossy Péter
A csallóközkürti fiatalember futócipős kalandjai a világgal. Csokorba gyűjtött élmények a különböző maratoni versenyeken – Kassától Torontóig.
Batta György
A szerző a müncheni nyári olimpia (1972) után írta a 90 oldalas könyvecskét, függelékként a játékok győzteseinek a névsora is megtalálható benne, s Szikora György…
Ismeretlen a szerző
A könyv előszavában olvasható: „Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk hű képet adni a 80 év munkájáról, ezért a tényszerű adatokat képekkel és emléktöredékekkel egészítettük ki.
Horváth István
A 100 oldalas kiadvány a Dunaszerdahelyi járás 1969 és 1989 közötti sportéletét foglalja össze szlovák és magyar nyelven, gazdag tény- és képanyaggal kiegészítve.
J. Mészáros Károly
A szerző 15 oldalon boncolgatja a csehszlovákiai magyarok sportéletét a II. világháború utáni időszakban, majd 13 sportoló, sportember életén keresztül mutatja be az akkori évek…
Ismeretlen a szerző
Vékony füzetecske, tele névvel, eredménnyel, képpel – éves lebontásban. Bárcsak minden klub ilyen precízen jegyezné versenyzőinek helytállását…
Ágh István–Brányik Sándor–Lelkes Vince
Szép kivitelezésű 200 oldalas futballtörténelem, a Dióspatonyi Sport Club jubileumi albuma, amely az 1933–2013 közötti időszakot öleli fel, legfőképpen azonban az első ötven évvel foglalkozik.
Czigler Sándor
Ez a könyv kilencven év és több generáció életét, tevékenységét foglalja magába. Valamilyen indítéknak azonban kellett jönnie, hogy egy ilyen visszatekintés létrejöjjön.
Alexander Reško
Három nyelven – szlovákul, magyarul, angolul – jelent meg a legdélibb szlovákiai város vízisport-történetéből merítő könyv, amely a kajak-kenu Komáromi Nagydíj fél évszázada alkalmából látott napvilágot.
Batta György
Bizonyára kevés ember van Dél-Szlovákiában, aki ne hallotta volna Bugár Imre, Schwendtner József, Szabó Attila, Rácz Katalin, Szikora György vagy Gögh Kálmán nevét, ne hallott…
Pallag, György, Mészáros Andrea, Gyöpös István
Ilyen reprezentatív kiadvány még egy aligha akad a dél-szlovákiai könyvkínálatban, a szervezett sakkélet évtizedeinek feldolgozását tekintve pedig egyedülálló kordokumentum.
Duducz Tibor, Szilvássy József
Érdekes kalandozás a somorjai futball múltjában, felidézve a Somorjai Testgyakorlók Körének (STK) száz évét. Nyolc portré gazdagítja az emlékeket, s megtalálható a kiadványban az STK himnusza és indulója is. A magyarul és szlovákul egy könyvben megjelent, összesen 170 oldalas focitörténetet sok korabeli kép és csapatfelvétel tarkítja.
Czigler Sándor
Százhúsz oldalon rengeteg tényanyag, korabeli fénykép és feljegyzés található a mátyusföldi város labdarúgásának száz esztendejéről.